Algemene voorwaarden

Ik wil je graag een goede dienstverlening bieden en vind het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat je van mij kunt verwachten.

  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie te worden geannuleerd, anders mogen de kosten in rekening worden gebracht.
  • De cliënt ontvangt na het consult binnen een tot zeven dagen een factuur per mail. De cliënt dient deze factuur binnen 14 dagen te voldoen.
  • Indien het bedrag binnen 14 dagen niet is ontvangen, is de cliënt in verzuim. Psycholoog to go stuurt de cliënt dan een kosteloze herinnering per mail, waarna de cliënt nog 14 dagen de tijd krijgt om het bedrag te betalen.
  • Indien het bedrag na deze extra 14 dagen niet is betaald, worden er extra kosten gerekend.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Je kunt ten alle tijden contact met mij opnemen.


Wat kan je doen als je een klacht hebt over de zorg bij PTG?

  • In het geval van klachten over de zorg bij PTG stel ik het op prijs als u dit eerst aan de praktijkhoudster Dorianne Hoek zou willen melden. Dit kan mondeling, telefonisch (+31683420350) of per email (dorianne@psycholoogtogo.nl). Ik zal binnen 2 werkdagen een bevestiging sturen van ontvangst van de klacht en binnen 7 werkdagen een reactie terug sturen.
  • Leidt dit niet tot een bevredigende uitkomst dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Dit doet je door jouw klacht in te dienen via het digitale klachtenformulier en per mail te versturen naar nip@klachtencompany.nl. Er wordt binnen 4 werkdagen rechtstreeks contact met je opgenomen door de klachtenfunctionaris.